Prihláška do Materskej školy

1. krok
Stiahnite si tlačivo: “Potvrdenie lekára pred nástupom do MŠ” z rubriky Dokumenty. Vybrať si môžete tlačivo určené k elektronickému vyplneniu údajov vo Vašom počítači ešte pred vytlačením, alebo tlačivo na ručné vyplnenie po vytlačení.
2. krok
Navštívte s budúcim škôlkárom detského lekára a nechajte si dokument potvrdiť.
3. krok
Potvrdené tlačivo naskenujte, alebo kvalitne odfoťte a pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára na stránke nižšie ho priložte a odošlite na našu adresu.
4. krok
Po prijatí formulára a jeho kontrole Vás budeme kontaktovať a podľa potreby si dohodneme ďalší postup.
Upozornenie: Originálne tlačivo (Potvrdenie lekára) nám doneste na prvé stretnutie !

FORMULÁR - PRIHLÁŠKA (AVÍZO)

Prihláška do MŠ

INFORMÁCIE O DIEŤATI

Meno a priezvisko dieťaťa
Meno a priezvisko dieťaťa
Meno
Priezvisko

Navštevuje dieťa iné zariadenie?

Trpí dieťa nejakou alergiou ?

Vážne prekonané nemoci ?

Napríklad: doterajší denný režim, stravovacie návyky a podobne

INFORMÁCIE O ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOCH

Zákonným zástupcom je
Ak dieťa žije v spoločnej domácnosti s obidvoma rodičmi vyberte Matka aj Otec a vyplňte údaje !
+421
+421
+421

Osoba uplatňujúca si príspevok na starostlivosť

OSOBY OPRÁVNENÉ VYZDVIHNÚŤ DIEŤA Z MŠ

Maximum file size: 2MB

RESET