Čo v škôlke papáme

Zdravá strava od Slovenských producentov a farmárov

Preferujeme filozofiu naučiť deti zdravo jesť, a robiť osvetu v stravovaní detí rodičom, a rovnako tak aj samotným deťom.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca zariadenia školského stravovania.  Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

  • deti 2,5 – 3 – ročné používajú pri jedle lyžičku,
  • deti 4 – 5 – ročné lyžičku, a postupne vidličku,
  • deti 5 – 7 – ročné postupne používajú samostatne kompletný príbor.

Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je rodič povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom bude stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (napr. alergia na mliečne výrobky…). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani v cene za stravnú jednotku.

Aktuálny jedálny lístok

pripravujeme