Desatoro škôlkára

1. Do škôlky chodím pravidelne a včas

Včasné ranné príchody sú veľmi dôležité, pretože deň začíname tým, že si povieme čo nás všetko čaká. Takto sa dieťa môže v dostatočnom predstihu pripraviť na nasledujúce aktivity. Ďalším faktorom príjemného a úspešného dňa v škôlke je ranná rozcvička, pri ktorej cviky na seba nadväzujú. Našu škôlku otvárame o 7:00 hod. Naplánované aktivity začínajú od 8:30 a teda príchod by mal byť do tejto hodiny. Informujte nás hlavne o absencii maximálne do 7:30 hod., kvôli odhláseniu stravy. Za neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

2. Nedávajte ma do škôlky chorého, aby som nenakazil kamarátov

Pani učiteľka pri prijímaní dieťaťa robí ranný filter. Všíma si, aké je jeho dýchanie, či nemá zelený výtok z nosa, kašeľ, zapálené oči, alebo infekčné vyrážky. V prípade, že nejaký príznak spozoruje, dieťa nemôže do kolektívu prijať. Keďže pani učiteľka nie je zdravotným pracovníkom, nie je oprávnená podávať dieťaťu žiadne lieky. Dieťa príjme až po vyjadrení pediatra, že je schopné navštevovať škôlku. Pokiaľ dieťa ochorie počas dňa, pani učiteľka musí dieťa izolovať od ostatných detí, na čo slúži izolačná miestnosť a bezodkladne privolá rodiča, aby dieťa vyzdvihol.

3. Nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi

Škôlka je miesto, kde sa dieťa ušpiní. Tak prosím nezabudnite priniesť náhradné oblečenie, ktoré slúži na prípadne nehody. Vždy v pondelok čisté pyžamo. Všetky osobné veci si označte menom a priezviskom dieťaťa. Prispôsobte oblečenie ročnému obdobiu. Vzhľadom na to, že chodíme von za každého počasia, Vaše dieťa bude potrebovať prší-oblečenie. Dbajte tiež na to, aby v skrinke bolo vždy jedno čisté rúško (platí pre deti od 3 rokov).

4. Ak stratím, alebo pokazím hračku nehnevajte sa

Iba deti v adaptácii si môžu priniesť zo sebou do škôlky svojho kamoša, cumeľ alebo fľašku. V škôlke majú deti k dispozícií množstvo zaujímavých a edukačne podnetných hračiek, takže obava o nedostatok nie je na mieste. Ak donesie dieťa hračku z domu, treba rátať s tým, že sa s ňou budú hrať aj iné deti a je teda väčšia pravdepodobnosť, že sa poškodí, čo môže byť problém hlavne pri finančne nákladnejšej hračke.

5. Jedlo si do škôlky nenosím

Je zakázané nosiť akékoľvek jedlá do priestorov škôlky, ostatné deti by mohli závidieť a výsledkom by boli konflikty. Výnimku tvoria len dni, ak má niektoré z detí sviatok a prinesie nejakú drobnosť – zväčša v podobe sladkostí aj pre ostatné deti v škôlke. Táto drobnosť sa odloží do skrinky a je na rodičoch, či dieťa dané jedlo môže zjesť.

6. Prosím, včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné

Poplatok za opatrovanie uhrádza rodič formou preddavku vopred, a to do 15. dňa v mesiaci. Zúčtovanie preddavku sa vykoná v nasledujúcom mesiaci tak, že výška preddavku na nasledujúci mesiac sa zníži o stravné, ktorého suma zodpovedá počtu dní, kedy dieťa nebolo v detskom zariadení v uplynulom mesiaci.

7. Nezabudnite ma vyzdvihnúť včas

Naša škôlka sa zatvára 16:00 hod. a preto je nutné vyzdvihnúť dieťa do stanoveného času. Dajte nám vždy vedieť pokiaľ Vaše dieťa prídete vyzdvihnúť v neobvyklom čase (napr. pred spaním). Ak dieťa príde prevziať iná osoba, ako zák. zástupca informujte nás o tom hneď ráno, alebo SMS. Pokiaľ táto osoba bude pravidelne vyzdvihovať dieťa zo škôlky, je nutné ju pridať na zoznam oprávnených osôb.

8. Užime si spolu leto i zimu

Počas letných prázdnin (júl, august) si škôlka vyhradzuje právo na prázdniny v trvaní 6 týždňov. Termín týchto prázdnin dá rodičovi vedieť s dostatočným časovým predstihom minimálne 2 mesiace vopred.

Taktiež si vyhradzuje právo na vianočné prázdniny od 24.12 do 6.1.

9. Informuj sa

Vzhľadom na epidemiologické opatrenia, je možné že rodičia budú mať obmedzený prístup do budovy. Chceme Vás poprosiť, aby ste neprehliadli informácie, ktoré budú k dispozícii na dverách pred vstupom do škôlky. Budeme Vás priebežne informovať o všetkých aktivitách. Osobné rodičovské stretnutia o prosperovaní dieťaťa, alebo iná návšteva škôlky, je možná len za prísnych hygienických opatrení.

10. Nezabudni sa rozlúčiť

Proces nástupu dieťaťa do materskej školy a ranné lúčenie zvládneme ľahšie, ak nedáte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s Vami. Pri plači nedávajte unáhlene sľuby. Pamätajte si, že dieťa sa cíti veľmi sklamane, keď ich nesplníte. Nikdy sa nezabudnite rozlúčiť a uistiť dieťa, že pre neho prídete. Aj v prípade, že sa Vám zdá situácia neúnosná, musíte pozbierať sily a ísť. Dochádzku nesmiete prerušiť, lebo by ste sa ocitli na úplnom začiatku.