Denný poriadok

Začiatok dňa

07:00 - 08:30

Príchod detí do škôlky

Príchod deti do škôlky, voľná hra s cieľom koncentrácie detí na denný program.

08:30 - 09:15

Ranné cvičenie a desiata

Ranné cvičenie, hygiena a desiata

09:15 - 10:00

Edukačné aktivity

Edukačné aktivity riadené podľa týždenného tematického plánu plné papierov, nožničiek, básničiek, pracovných listov a nových informácii.

10:00 - 11:30

Pobyt vonku

Pobyt vonku, poznávame prírodu hráme sa a šantíme.

11:30 - 12:15

Hygiena, obed, príprava na odpočinok

Obed, pitný režim a hygiena. Obliekame pyžamká a čistíme si zúbky.

12:15 - 14:30

Odpočinok

Oddych v ríši snov a vykonávanie odpočinkových aktivít.

14:30 - 15:00

Olovrant

Olovrant, pitný režim a hygiena.

15:00 - 16:00

Popoludňajšie edukačné aktivity

Popoludňajšie edukačné aktivity, pobyt vonku, voľná hra, odchod detí domov.