História školy

V Bukovej vznikla škola dosť oneskorene. Cirkevná vizitácia z roku 1788 spomína síce organistu a učiteľa Jozefa Forstnera, ale poznamenáva, že v obci škola nie je. Až začiatkom 19. storočia bola založená v Bukovej škola, postavená spoločne nákladom obce, krajiny a cirkvi. Školská budova mala 1 učebňu a byt organistu – učiteľa, ktorý pozostával z 2 izieb, 1 kuchyne, 1 komory a stajne. Stavba bola zo surovej tehly, pokrytá šindľom. Budova bola v 30. rokoch čiastočne prestavaná a rozšírená o 1 učebňu. Ku škole patrila orná pôda v hodnote 200 fl. a 9 jutár lesa, ktoré daroval círeský zemepán Pavol Zichy.

Ako prví učitelia sa spomínajú Jozef Forstner asi od r. 1789 do r. 1813, ďalej Štefan Batarovský pôsobiaci od roku 1813. Po ňom N. Machovič a Pavol Žiška starší a Pavol Ziskami, v rokoch 1875-1880. Nasleduje Jozef Ľupták od r. 1880, ktorý okrem učiteľského diplomu z Modry mal aj poštmajsterský diplom. Z písomností sa dozvedáme, že v školskom roku 1918/1919 navštevovalo školu 96 žiakov, v školskom roku 1932/1933 178 žiakov s 2 učiteľmi.

Starší občania našej obce (ročníky narodenia 1935, 1936) navštevovali druhý stupeň základnej školy, tzv. mešťanku v Prievaloch, kde chodievali pešo cez Babu. Do Prieval (vtedajší Šandorf) chodili do školy deti z troch okresov – z Plaveckého Petra (okr. Malacky), Bukovej (Biksárd) – okr. Trnava a z Prieval (Šandorf) – okr. Senica.

Po 2. svetovej vojne chodili žiaci do mešťanky v Smoleniciach a už cez 50 rokov, odkedy bola postavená nová škola v Trstíne, navštevujú druhý stupeň základnej školy školopovinné deti ZŠ v Trstíne. Zo starších učiteľov, ktorí učili našich rodičov a prarodičov, chceme ešte spomenúť Jozefa Fabiána a jeho manželku, manželov Balušíkových, Jozefa Suchána z Trstína, Annu Černú, Školastiku Škrabákovú.

Mnohí z nás si už pamätajú na to, ako ich na miestnej základnej škole učili Rozália Kiripolská, Jozef Fíba (dlhoročný riaditeľ ZŠ), Mária Velbová, Helena Hlávková, Viola Mackovičová, Magdaléna Kemková, Anna Hercegová a Ivona Kiripolská.