Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty (1)

Školský poriadok MŠ Buková | 189,5 kB | 26.10.2022 | 9x

Tlačivá (7)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie | 13,2 kB | 26.10.2022 | 6x
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti | 144,0 kB | 26.10.2022 | 6x
Súhlas rodičov so spracovaním osobných údajov | 14,6 kB | 26.10.2022 | 7x
Plnomocenstvo na prebratie dieťaťa | 41,0 kB | 26.10.2022 | 5x
Osobný dotazník dieťaťa 2022 | 14,1 kB | 26.10.2022 | 8x
Potvrdenie lekára pred nástupom do MŠ | 21,7 kB | 24.10.2022 | 8x
Tlačivo na elektronické vyplnenie údajov
Potvrdenie lekára pred nástupom do MŠ | 208,2 kB | 24.10.2022 | 8x
Tlačivo na ručné vypísanie