Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty (1)

blank Školský poriadok MŠ Buková | blank 189,5 KB | blank 26.10.2022 | blank 30x

Tlačivá (7)

blank Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie | blank 13,2 KB | blank 26.10.2022 | blank 42x
blank Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti | blank 144,0 KB | blank 26.10.2022 | blank 76x
blank Súhlas rodičov so spracovaním osobných údajov | blank 14,6 KB | blank 26.10.2022 | blank 24x
blank Plnomocenstvo na prebratie dieťaťa | blank 41,0 KB | blank 26.10.2022 | blank 18x
blank Osobný dotazník dieťaťa 2022 | blank 14,1 KB | blank 26.10.2022 | blank 23x
blank Potvrdenie lekára pred nástupom do MŠ | blank 21,7 KB | blank 24.10.2022 | blank 83x
Tlačivo na elektronické vyplnenie údajov
blank Potvrdenie lekára pred nástupom do MŠ | blank 208,2 KB | blank 24.10.2022 | blank 60x
Tlačivo na ručné vypísanie